1
2
3
4

Zarejestruj się
Przeglądaj
Wybierz
Zarządzaj
Abyśmy mieli pewność, że jesteś lekarzem
Najnowsze ofery pracy dla Ciebie
I skontaktuj się bezpośrednio z oferującym
Wszystkimi swoimi terminami
profil
kalendarz umożliwia
-Dodawanie nowych ogłoszeń
-zarządzanie aplikacjami przesyłanymi przez zainteresowanych lekarzy
-przeglądanie i zarządzanie już dodanymi ogłoszeniami
nowe ogłoszenie
-klikając na kalendarzu wybierz datę dyżuru
-wybierz opcję nowy dyżur
-po wypełnieniu formularza potwierdź klikając akceptuj
lista ofert
-użytkownik posiada dostęp do listy aktualnych ofert
-filtrowanie ogłoszeń w zależności od:
miejsca, daty, rodzaju dyżuru
-po zapoznaniu się z ofertą lekarz wysyła aplikację
zarządzanie ogłoszeniem i wybór aplikacji
-po wybraniu odpowiedniej daty w kalendarzu widoczne są wszystkie aplikacje złożone przez lekarzy
zainteresowanych ofertą z ich numerami telefonu oraz adresami mailowymi
-akceptacja aplikacji wybranego lekarza:
unieważnia pozostałe aplikacje, usuwa ogłoszenie z listy ofert oraz przypisuje wybranego lekarza do dyżuru